Thai | English

ประสบการณ์

 
P2151139.JPG
 

เรายินดีต้อนรับทุกท่านที่ต้องการมีประสบการณ์การท่องเที่ยวเยี่ยมชมความงดงามของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดลำปาง ผ่านทาง Airbnb

สิ่งที่เราจะทำ

เราจะพบกันที่มูลนิธิม้าลำปางเพื่อรับ welcome drink และเพื่อเรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับม้าไทยพื้นเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างม้ากับประวัติศาสตร์เมืองลำปาง จากนั้น เราจะเดินทางไปยังเมืองเก่าเพื่อเยี่ยมชมวัดสำคัญของลำปาง (ซึ่งได้รับการยกย่องจาก UNESCO ให้เป็นพื้นที่มรดกโลก) สมาคมรถม้าจังหวัดลำปาง และบ้านเสานัก (หนึ่งในบ้านที่มีความเก่าแก่ที่สุดในลำปาง ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์)

เราจะเดินทางชมเมืองโดยรถม้า ซึ่งรถม้าแต่ละคันจะมีเครื่องบรรยายข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยว  (audio guide) ทั้งระบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เมื่อถึงจุดท่องเที่ยวนั้นๆ ผู้ขับรถม้าจะให้สัญญาณโดยการสั่นกระดิ่ง เพื่อให้สามารถฟังคำบรรยายได้ตรงจุด คำบรรยายเสียงถูกจัดทำขึ้นโดยมูลนิธิม้าลำปางเพื่อให้ผู้มาเยี่ยมชมได้รับประสบการณ์ท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ผ่านสายตาของม้าพื้นเมืองไทย และเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญว่า ทำไมเราจึงควรอนุรักษ์ม้าเหล่านี้ให้อยู่เคียงคู่ไปกับประวัติศาสตร์เมืองลำปาง

การรับ-ส่งจากสนามบิน

การรับ-ส่งจากสนามบิน

หากท่านต้องการ เรามีบริการรับ-ส่งจากสนามบินไปยังมูลนิธิ

สมัครได้ทันทีเพื่อเปิดประสบการณ์ผ่าน Airbnb ไปกับเรา