Thai | English

การอนุรักษ์สายพันธุ์ม้าพื้นเมืองในฐานะมรดกของชาติ

 
Heritage.jpg
 

รณรงค์การใช้และการอนุรักษ์สายพันธุ์ม้าลำปางในฐานะมรดกของชาติ

ทำการวิจัย DNA ม้าในลำปาง เพื่อพิสูจน์ว่าเป็นสายพันธุ์พื้นเมืองแท้ และดำเนินโครงการการผสมพันธุ์ม้าเพื่ออนุรักษ์สายพันธุ์มรดกดังกล่าว รวมถึงการจัดโครงการเพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้เห็นคุณค่าการอนุรักษ์สายพันธุ์ม้าพื้นเมืองซึ่งถือเป็นมรดกของไทย

ม้าสายพันธุ์มรดกลำปางเป็นม้าที่เหมาะในการใช้งาน เช่น การลากรถเพื่อขนของ เพราะมีลักษณะพิเศษดังต่อไปนี้

  • มีความสูงมากกว่า 140 ซม

  • หัวใหญ่  คอหนา  อกกว้าง

  • กล้ามเนื้อแข็งแรง  ทนสภาพภูมิอากาศ

  • ปรับตัวได้ดีในพื้นทุรกันดารในท้องถิ่น

  • ฉลาด  ฝึกง่าย  ไม่ขี้ตื่นตกใจ