Lampang Pony Welfare Foundation
 
 

Thai | English

พันธกิจของเรา:

การสร้างพลังความเข้มแข็งและการให้ความรู้

มูลนิธิม้าลำปางก่อตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างสวัสดิภาพให้แก่ม้าในจังหวัดลำปางโดยการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคนและม้า

 
 

ความสำเร็จของเรา

จากการทำงานร่วมกับชุมชนผู้เลี้ยงม้ามามากกว่า 14 ปี และการได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านสวัสดิภาพม้าทั่วโลก เราได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่สร้างผลกระทบอย่างยั่งยืน คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของชุมชนเพื่อให้ม้าได้รับการดูแลที่ดีขึ้น

 

100+

เจ้าของม้า 100 คน ได้รับความรู้และฝึกฝนการดูแลม้าที่ถูกต้อง ผ่านการอบรมสัมมนาความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการในแต่ละปี

การอบรมสัมมนาเน้นการดูแลม้าเพื่อป้องกันโรคและส่งเสริมให้สวัสดิภาพม้าดีขึ้น

 

850+

จัดบริการเกือกม้าจำนวน 850 ชุด ในแต่ละปี

การจัดบริการเกือกม้า ถือเป็นส่วนเติมเต็มด้านการดูแลกีบม้าที่ดีที่ม้าได้รับเพิ่มเติมจากช่างตีเกือกที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝึกฝนความชำนาญในด้านการทำเล็บและการใส่เกือกโดยการสนับสนุนจากมูลนิธิม้าลำปาง

 
 

2000+

ม้าจำนวนมากกว่า 2000 ตัว ได้รับการรักษา ในแต่ละปี

ศูนย์การปฏิบัติงานและคลินิกเคลื่อนที่ของเราให้บริการการรักษา โดยเน้นที่การดูแลป้องกันการเกิดโรค เช่น การถ่ายพยาธิและการตรวจอุจจาระม้า

 
animal-close-up-country-459124.jpg

ประสบการณ์

เรายินดีต้อนรับทุกท่านที่ต้องการมีประสบการณ์การท่องเที่ยวเยี่ยมชมความงดงามของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดลำปาง ผ่านทาง Airbnb

เรียนรู้เพิ่มเติม

 
IMG_6226a.jpg

บริจาค

การดำเนินงานของเราขึ้นอยู่กับความกรุณาของท่านและผู้สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือให้เราสามารถสานต่องานเพื่อม้าลำปางต่อไป เราซาบซึ้งสำหรับทุกการบริจาคไม่ว่าจะมากหรือน้อย ท่านสามารถบริจาคออนไลน์ได้ทันทีอย่างปลอดภัยผ่านทาง Paypal หรือบัตรเครดิต

การมีส่วนช่วยเหลือ

งานของเรา

เราให้การดูแลสุขภาพม้าครอบคลุมด้านต่างๆ และให้ความรู้ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้บุคลากรในท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น สัตวแพทย์ช่างใส่เกือก หัวหน้าชุมชน และเจ้าของม้าเพื่อให้สามารถดูแลม้าในลำปางได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเรายังสนับสนุนส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ม้าลำปางในฐานะม้าสายพันธุ์มรดกของชาติและดำเนินงานการขยายพื้นที่ความช่วยเหลือม้าในจังหวัดลำปางและทั่วประเทศไทยเพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักเกี่ยวกับสวัสดิภาพม้าและการอนุรักษ์สายพันธุ์ม้าพื้นเมือง

Untitled-3.jpg
 

SEPTEMber 2018

Many thanks to the staff at LPWF who helped me learn how to better care for my ponies, the harnessing and farrier training was very helpful.

Khemkhaeng, pony owner from Lampang

 

ข่าว