ความสำเร็จของเรา

จากการทำงานร่วมกับชุมชนผู้เลี้ยงม้ามามากกว่า 14 ปี และการได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านสวัสดิภาพม้าทั่วโลก เราได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่สร้างผลกระทบอย่างยั่งยืน คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของชุมชนเพื่อให้ม้าได้รับการดูแลที่ดีขึ้น

 

100+

เจ้าของม้า 100 คน ได้รับความรู้และฝึกฝนการดูแลม้าที่ถูกต้อง ผ่านการอบรมสัมมนาความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการในแต่ละปี

การอบรมสัมมนาเน้นการดูแลม้าเพื่อป้องกันโรคและส่งเสริมให้สวัสดิภาพม้าดีขึ้น

 

850+

จัดบริการเกือกม้าจำนวน 850 ชุด ในแต่ละปี

การจัดบริการเกือกม้า ถือเป็นส่วนเติมเต็มด้านการดูแลกีบม้าที่ดีที่ม้าได้รับเพิ่มเติมจากช่างตีเกือกที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝึกฝนความชำนาญในด้านการทำเล็บและการใส่เกือกโดยการสนับสนุนจากมูลนิธิม้าลำปาง

 
 

2000+

ม้าจำนวนมากกว่า 2000 ตัว ได้รับการรักษา ในแต่ละปี

ศูนย์การปฏิบัติงานและคลินิกเคลื่อนที่ของเราให้บริการการรักษา โดยเน้นที่การดูแลป้องกันการเกิดโรค เช่น การถ่ายพยาธิและการตรวจอุจจาระม้า