งานของเรา

เราให้การดูแลสุขภาพม้าครอบคลุมด้านต่างๆ และให้ความรู้ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้บุคลากรในท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น สัตวแพทย์ช่างใส่เกือก หัวหน้าชุมชน และเจ้าของม้าเพื่อให้สามารถดูแลม้าในลำปางได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเรายังสนับสนุนส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ม้าลำปางในฐานะม้าสายพันธุ์มรดกของชาติและดำเนินงานการขยายพื้นที่ความช่วยเหลือม้าในจังหวัดลำปางและทั่วประเทศไทยเพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักเกี่ยวกับสวัสดิภาพม้าและการอนุรักษ์สายพันธุ์ม้าพื้นเมือง