Thai | English

การขยายพื้นที่ความช่วยเหลือม้าในพื้นที่อื่นๆ

 
Outreach.jpg
 

เราดำเนินงานการขยายพื้นที่ความช่วยเหลือม้าในจังหวัดลำปางและทั่วประเทศไทย เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักเกี่ยวกับสวัสดิภาพม้าและการอนุรักษ์สายพันธุ์ม้าพื้นเมือง

นอกจากนี้เรายังทำงานร่วมกับองค์กรอื่นๆ ในประเทศต่างๆ เช่น มูลนิธิเพื่อสวัสดิภาพม้าในประเทศกัมพูชา (Cambodian Pony Welfare Organization) เพื่อสร้างขุมกำลังในการพัฒนาส่งเสริมสวัสดิภาพม้าทั่วโลก